در جلسه ای با حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت انجام شد؛

بررسی مشکلات رانندگان تاکسی بیسیم ۱۸۱۲ رشت

در جلسه ای با حضور مهندس نوری هریس رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به مشکلات رانندگان تاکسی بیسیم ۱۸۱۲ رسیدگی شد.

اختصاصی حرف تازه – در جلسه ای با حضور مهندس نوری هریس رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به مشکلات رانندگان تاکسی بیسیم ۱۸۱۲ رسیدگی شد.

در این جلسه که روز گذشته ۹۹/۰۴/۱۰ به مدت ۴ ساعت ادامه یافت معاونین سازمان حمل و نقل، اعضای هیئت مدیره و جمعی از تاکسیداران ۱۸۱۲ نیز حضور داشتند و مشکلات و معضلات رانندگان و واگذاری به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه مقرر گردید:

۱-شرکت نسیم خوش سفر گیلانیان در سریعترین زمان ممکن نسبت به پیگیری و اخذ مجوزات لازم از سازمان ارتباطات رادیویی اقدام و ظرف مدت حداکثر ۲ ماه مجوزات اخذ شده را به سازمان ارائه نماید. 

۲-مقرر گردید نمایندگان شرکت نسیم خوش سفر گیلانیان جلسه ای با شهردار رشت داشته باشند و در مورد رفع موانع در خصوص اجرای ماده ۱۴ جهت اخذ مجوز واگذاری تاکسی بیسیم اقدام نمایند.

۳-مقرر گردید سازمان همکاری لازم جهت انتقال تاکسی بیسیم به شرکت نسیم خوش سفر گیلان را پس از اخذ مجوزات لازم انجام دهد.

۴- در صورتی که شرکت نسیم خوش سفر ظرف مدت ۲ ماه مجوزهای لازم را به سازمان ارائه ننماید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت هیچ گونه تعهدی نسبت به شرکت متقاضی واگذاری تاکسی بیسیم نخواهد داشت و برابر ضوابط اقدام به اعلام عمومی واگذاری تاکسی بیسیم خواهد نمود.

۵-مقرر گردید صندوقی جهت ارائه شکایات مردمی در اختیار رانندگان و همشهریان قرار گیرد و هر ماه پس از بازگشایی صندوق و صورتجلسه بصورت محرمانه در اختیار ریاست سازمان جناب مهندس نوری هریس قرار گیرد.

۶-جمع حاضر در جلسه ضمن تشکر و سپاس از همکاران شاغل «اپراتور» درمرکز بیسیم از عملکرد دو شیفت راضی بوده و از ریاست سازمان مهندس نوری هریس  درخواست تشویق برای پرسنل دو شیفت مورد نظر داشتند. همچنین ضمن طرح گلایه از عملکرد شیفت سوم در خواست رسیدگی به مشکلات احتمالی نهفته در آن شیفت را نمودند ریاست سازمان جناب نوری هریس نیز در حضور جمع برای رسیدگی به موارد قول رسیدگی دادند و در پایان مقرر گردید کلیه رانندگان تاکسی بیسیم جهت جلو گیری از شیوع ویروس کرونا کلیه پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمایند.

بررسی مشکلات رانندگان تاکسی بیسیم ۱۸۱۲ رشت

بررسی مشکلات رانندگان تاکسی بیسیم ۱۸۱۲ رشت