بررسی روند تصفیه شیرابه لندفیل سراوان توسط شهردار رشت

سید امیرحسین علوی شهردار رشت روند تصفیه شیرابه لندفیل سراوان را به شکل میدانی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش حرف تازه،  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، سید امیر حسین علوی شهردار رشت، صبح روز چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ به همراه محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهری روند تصفیه شیرابه لندفیل سراوان را به شکل میدانی مورد نظارت و بررسی قرار داد.

 تصفیه شیرابه‌های ناشی از انباشت زباله در مدفن زباله سراوان در کنار اجرای فاز بعدی پروژه بهسازی لندفیل که مقدمات آن با اهتمام مدیران شهری در حال تکمیل می‌باشد، یکی از حلقه‌های مهم و به هم پیوسته مدیریت پسماند استان محسوب می‌شود که سید امیر حسین علوی شهردار رشت با جدیت پیگیر به ثمر رساندن آن است.