شهردار رشت در نشست روز حسابدار شهرداری:

برخورد مناسب و صادقانه با شهروندان خاطره خوشی را در اذهان ایجاد می کند

رحیم شوقی روز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ در نشست کارکنان و کارشناسان امور مالی شهرداری به مناسبت ۱۵ آذر روز جهانی حسابدار با تبریک این روز و آرزوی موفقیت برای حسابداران اظهار کرد: مجموعه مدیران و کارکنان شهرداری یک خانواده بزرگ محسوب می شوند و تمام تلاش بنده این است تا فضایی همراه با خرسندی و رضایتمندی برای ساعت هایی که کارکنان مشغول خدمت هستند برای آنها ایجاد شود.

به گزارش حرف تازه، وی، فعالیت با تمام وجود و با جان و دل کارکنان را یکی از رمزهای موفقیت در فضای کاری عنوان کرد و افزود: به طور قطع یکی از عواملی که می تواند موجب ایجاد آرامش شود، پیگیری و روند مناسب اجرای پروژه های شهری است و این امر با تحقق درآمدهای شهرداری محقق می شود.
شهردار رشت با خدا قوت به مدیران، کارکنان و کارشناسان امور مالی شهرداری، تصریح کرد: کارشناسان بخش مالی در صف نخست مواجهه با همشهریان قرار دارند و در این راستا برخورد مناسب و صادقانه با شهروندان خاطره خوشی را در اذهان ایجاد می کند.
شوقی به حمایت صد درصدی اعضای شورای اسلامی شهر رشت در اجرای پروژه های شهری اشاره کرد و گفت: تامین منابع مالی به غیر از انگیزه و تلاش برای به نتیجه رساندن پروژه های شهری حائز اهمیت است و در این راستا از مدیران و کارشناسان بخش مالی انتظار می رود تا مدیریت شهری را حمایت کنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای به موقع پروژه های شهری رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد، بیان کرد: رضایتمندی شهروندان موجب درآمد بیشتر شهرداری شده و این امر فعالیت های عمرانی شهرداری را بیشتر می کند که دوباره موجب رضایتمندی مضاعف همشهریان می شود.