حسین عباس نژاد خبر داد :

برای اولین بار فرهنگ تطبیقی گویش های محلی گیلان تدوین می شود

حرف تازه : در سی امین نشست مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با اصحاب فرهنگ و ادب استان، حسین عباس نژاد با تقدیر و تشکر از حضور این بزرگواران در این جلسه ابتدا چکیده ای از فعالیت های انجام شده در ماههای سپری شده را به سمع و نظر حاضرین رساند . وی […]

حرف تازه : در سی امین نشست مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با اصحاب فرهنگ و ادب استان، حسین عباس نژاد با تقدیر و تشکر از حضور این بزرگواران در این جلسه ابتدا چکیده ای از فعالیت های انجام شده در ماههای سپری شده را به سمع و نظر حاضرین رساند .

وی در ادامه به تلاش سازمان برای تدوین تطبیقی گویش های محلی گیلان به عنوان یک اثر ماندگار برای حال و آیندگان این مرز و بوم اشاره نمود و افزود : این کار بزرگ و اثر بخش با حضور اصحاب فرهنگ و ادب استان و جمع آوری مجموعه فعالیت ها و سالها کوشش مجدانه پژوهشگران در عرصه زبان و ادب گلیکی انجام خواهد شد و حمایت های ریاست عالی سازمان دکتر صالحی امیری به عنوان یکی از چهره های برجسته فرهنگی کشور و همچنین مساعدت های مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان و سایر سازمان های فرهنگی استان سبب خواهد شد تا این طرح بزرگ به منصه ظهور برسد .

وی تصریح کرد : طرح جامع تدوین فرهنگ تطبیقی گویش های محلی گیلان تهیه و پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور نیز موافقت خود را برای اجرایی شدن این طرح بزرگ اعلام داشته است.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان حضور چهره های برجسته فرهنگی و ادبی استان گیلان و بهره گیری از تجارب و نتایج سالها ممارست این افراد را پشتوانه عظیم این طرح ماندگار دانست و افزود : با حضور شما عزیزان بی شک بار دیگر گیلانیان برگ زرینی در اثبات غنای فرهنگ و ادب این منطقه از کشور را رقم خواهند زد .