مسافران شهر لاهیجان در بازگشت از سفر توسط شهردار و رییس شورای اسلامی شهر بدرقه شدند.

حرف تازه – مسافران شهر لاهیجان در بازگشت از سفر توسط شهردار و رییس شورای اسلامی شهر بدرقه شدند.

مسعود کاظمی شهردار و فرداد جنابی رییس شورای اسلامی شهر به همراه مدیران شهرداری و دفاتر تعاونی های پایانه با اهدای سوغات مسافران را بدرقه کردند.