فرهام زاهد:

بخش عمده ای از مشکلات به شورا بر می گردد/ واقعا ما ۱۱ نفر همان هستیم که در برابر رسانه ها خود را نشان می دهیم؟

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در چهل و هشتمین جلسه شورا خواستار در نظر گرفتن شرایط موجود در قضاوت عملکرد شهردار شد و بخش عمده ای از مشکلات را مرتبط با شورا دانست.

حرف تازه – رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در چهل و هشتمین جلسه شورا خواستار در نظر گرفتن شرایط موجود در قضاوت عملکرد شهردار شد و بخش عمده ای از مشکلات را مرتبط با شورا دانست.

فرهام زاهد با بیان اینکه عضو شورا حق دارد در هر زمانی که احساس کرد نیاز است طرح سوال کند گفت: عضو شورا رای داده و اعتماد کرده است و در زمان مناسب هم کنش شورایی خود را انجام می دهد اما در بعضی مواقع شاید شرایط را فراموش می کنیم. در روزهای اول آقای شکریه به من گفت عجب بدشانسی هستیم که با این میزان مشکلات به شورا آمده ایم. رقم های بدهی عجیب و غریب و ابلاغ ها و انتصابات دوره گذشته را فراموش نکرده ایم. 

وی افزود: از شهردار خواهش دارم که کارهایی که در مقایسه با دوره قبل انجام شده ارائه شود که شاید بسیاری از سوالات پاسخ داده شود. مقایسه ای داشته باشیم. با شهرداری های دیگر همسطح رشت هم مقایسه کنیم. اگر کمی در دفاع از شهردار صحبت می کنم باید اعلام کنم رای من برای شهردار رشت دکتر نصرتی نبود و اگر دفاع می کنم به دلیل عملکردشان بود.

فرهام زاهد با تاکید بر اینکه هیچ چیزی بعد از مقدسات به اندازه رشت برای من ارزشمند نیست تصریح کرد: من هم می خواهم لیست مشاورین را بدانم و دوست دارم لیست پاداش ها را ببینم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا اظهار داشت: در گذشته در همین شهرداری کارگروههایی تشکیل شد و پاداشهایی می دادند که با آمدن دکتر نصرتی باطل شد. اسم نمی بریم. یا در مورد نیروهای حجمی خود دکتر نصرتی درخواست ساماندهی داشتند. چیزی است که به ارث رسیده است و باید کمک کنیم که اصلاح شود.

زاهد در ادامه گفت: طی این ۱۰ ماه ۲۱ بار حساب شهرداری مسدود شده است. همه می دانیم ۸۴ درصد بودجه محقق نشده است و سازمانها و مناطق و مرکز ۲۵ درصد کاهش درآمد نسبت به پارسال داشته اند. در این شرایط باید بگوییم چرا پروژه های عمرانی نداریم؟ در بحث سرمایه گذاری و رودخانه و پارک و… نهادی می خواهد ۱۰ روز پروژه سرمایه گذاری را بررسی کند و تغییراتی اعمال کند. با این تغییرات سرمایه گذار را فراری می دهد.

وی در پایان اذعان داشت: بخش عمده ای از مشکلات به همین اتاق شورا و درخواست های غیر منطقی بر می گردد. واقعا ما ۱۱ نفر همان هستیم که در مقابل رسانه ها خود را نشان می دهیم؟ بنشینیم ۱۱ نفر با هم صحبت کنیم. این پریشانی افکار و این فشار ها بدون نقش این ۱۱ نفر بوده است؟