اعضای شورای شهر لاهیجان در ششمین جلسه سال جدید با پیشنهاد شهرداری مبنی بر بخشودگی سه ماهه عوارض صنفی مشاغل از سوی شهرداری موافقت کردند.

حرف تازه – اعضای شورای شهر لاهیجان با بخشودگی سه ماهه عوارض صنفی مشاغل از سوی شهرداری موافقت کردند.

در ششمین جلسه شورای شهر که با حضور کلیه اعضا در محل شورای شهر برگزار شد، پیشنهاد شهرداری مبنی بربخشودگی عوارص صنفی مشاغل برای سه ماهه نخست سال جاری مطرح و اعضای شورا به منظور حمایت ازاصناف و کسبه شهر لاهیجان که به دلیل شیوع ویروس کرونا، با ضرر و زیان مواجه شدند، با پیشنهاد شهرداری موافقت نمودند. 

با توجه به شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۹۸  و تأکید دستگاههای ذیربط مبنی بر ضرورت اجتناب از تردد شهروندان در محیط ها و مکان های پر جمعیت به منظور قطع زنجیره انتقال و گسترش ویروس و تعطیلی صنوف و رکود فعالیت های اقتصادی،  موضوع بخشودگی عوارض در جلسات و کمیسیون های شورا مطرح و اعضای شورای شهر بمنظور حمایت از کسبه شهر لاهیجان همواره بر همکاری شهرداری با صنوف و کمک به کسبه ای که در ایام کرونا با مشکل و رکود کسب و کار مواجه شدند ، تاکید داشتند.

بخشودگی سه ماهه عوارض صنفی مشاغل از سوی شهرداری لاهیجان

بخشودگی سه ماهه عوارض صنفی مشاغل از سوی شهرداری لاهیجان 

منبع خبر: شهرداری لاهیجان