رضا موسوی روزان :

باید یاد بگیریم تحمل و صبرمان نسبت به هم بیشتر شود

حرف تازه : رضا موسوی روزان در گفتگو با حرف تازه با اشاره به تاثیر مثبت ایجاد روابط با سایر شهرهای دنیا گفت : ارتباط شهرداری ها با همتایان خودشان برای پیشرفت شهر بسیار مفید خواهد بود و باید تلاش کنیم با شهرهای هم تراز خودمان ارتباطات بیشتری برقرار کنیم. عضو شورای شهر رشت در ادامه […]

حرف تازه : رضا موسوی روزان در گفتگو با حرف تازه با اشاره به تاثیر مثبت ایجاد روابط با سایر شهرهای دنیا گفت : ارتباط شهرداری ها با همتایان خودشان برای پیشرفت شهر بسیار مفید خواهد بود و باید تلاش کنیم با شهرهای هم تراز خودمان ارتباطات بیشتری برقرار کنیم.

عضو شورای شهر رشت در ادامه با بیان اینکه در جلسه دیروز شهردار رشت و شهردار شوئبیش هال نکته قابل تاملی توجهم را جلب کرد افزود : هرمان جوزف پلگریم از ۱۸ سال قبل شهردار شوئبیش هال آلمان است. ما در ۱۷ سال اخیر و در طول ۴ دوره شورا، ۲۴ بار در راس شهرداری تغییر داشته ایم. باید یاد بگیریم تحمل و صبرمان نسبت به هم بیشتر شود. البته این بدان معنا نیست که هیچگاه انتقاد نداشته باشیم. انتقاد سازنده و به جا در کنار حمایت به موقع و به جا به توسعه رشت کمک خواهد کرد. اما خدای ناکرده انتقادات به سمت تخریب و یا حذف چهره ها نرود.

رضا موسوی روزان با بیان اینکه شوئبیش هال آلمان از لحاظ تعداد کارگاه های صنعتی و اشتغال در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به رشت قرار دارد گفت : این ارتباطات می تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد مشروط بر آنکه از تمامی تجربیات کشورها استفاده کنیم و مسائل بومی منطقه ای و فرهنگی و مذهبی خودمان را در نظر بگیریم. ممکن است با توجه به تفاوت های فرهنگی و اعتقادی، برخی اقدامات کشورهای غربی در اینجا قابل اجرا نباشد. به هیچ وجه نباید از اعتقادات و معنویاتمان فاصله بگیریم.

عضو شورای شهر رشت در پایان پس از اشاره به اینکه رسانه ها باید به موضوعاتی اینچنینی با حساسیت بیشتری بپردازند تصریح کرد : نزدیکی شورا و شهرداری به پیشرفت شهر کمک می کند. شورا باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد و به مسائل اجرایی ورود نکند و اجازه بدهد شهرداری هم وظیفه اجرایی خود را تحت نظارت شورا انجام بدهد.