بازگشت ۳ هزار مهاجر افغانستانی به کشورشان

بیش ازسه هزار نفر از مهاجران افغانستانی از ایران به کشور خود برگشتند.

به گزارش حرف تازه به نقل از خبرآنلاین و به ادعای وزارت مهاجران افغانستان سه هزار و ۱۶۵ نفر از مهاجرین افغانستانی، به تاریخ ۲۴ مهر به طور داوطلبانه از ایران به وطن خود برگشته اند.

۳۰۴ تن از این مهاجران برای دریافت کمک به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.