رضا عاشری در گفتگو با حرف تازه خبر داد:

بازگشت علوی به شهرداری رشت | حکم دیوان لازم الاجراست

رضا عاشری عضو شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار حرف تازه، با تایید خبر بازگشت علوی به شهرداری رشت اعلام کرد: با حکم دیوان عدالت اداری، آقای سید امیرحسین علوی شهردار رشت است.

به گزارش حرف تازه، رضا عاشری عضو شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار حرف تازه، با تایید خبر بازگشت علوی به شهرداری رشت اعلام کرد: با حکم دیوان عدالت اداری، آقای سید امیرحسین علوی شهردار رشت است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه حکم دیوان لازم الاجراست تصریح کرد: اتفاقات رخ داده در خصوص استیضاح شهردار رشت نیاز به بررسی در مراجع بالاتر دارد.

عاشری خاطر نشان کرد: صورتجلسه استیضاح سید امیرحسین علوی و تاییدیه آن از سوی هیئت تطبیق فرمانداری به طور موقت باطل شده و علوی تا زمان بررسی های بیشتر به شهرداری باز خواهد گشت.

بدین ترتیب علوی بار دیگر شهردار رشت خواهد بود.