مجید عزیزی در گفتگو با حرف تازه خبر داد:

بازگشت علوی به شهرداری رشت پس از اربعین

مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با حرف تازه ضمن تایید خبر بازگشت سید امیرحسین علوی به شهرداری رشت عنوان کرد: وی می تواند به محل کار بازگردد و از این پس شهردار رشت است.

به گزارش حرف تازه، مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با حرف تازه ضمن تایید خبر بازگشت سید امیرحسین علوی به شهرداری رشت و صدور حکم موقت قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف استیضاح و بازگشت به کار شهردار رشت، عنوان کرد: وی می تواند به محل کار بازگردد و از این پس شهردار رشت است.

بازگشت علوی به شهرداری رشت پس از اربعین

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه در حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، صراحتا اعلام شده که سیدامیرحسین علوی شهردار رشت است افزود: ایشان پس از اربعین بار دیگر به عنوان شهردار به مجموعه شهرداری رشت بر می گردند.