شنیده ها حاکی از آن است سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت از هفته آینده در جلسات شورا حضور خواهد داشت.

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت از هفته آینده در جلسات شورا حضور خواهد داشت.

علوی که چندی پیش استعفای خود را جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیم اعضای شورا کرده بود پس از مخالفت اعضا و غیبت تعمدی و چندباره تعدادی از اعضا در جلسات مربوطه، در این مدت پیگیری های حقوقی خود را انجام داد و در جلسات شورا حضور نداشت حالا گفته می شود او نیز همچون رئیس شورای شهر آستانه اشرفیه به شورا بازخواهد گشت.

سید امیرحسین علوی ریاست دو سال نخست شورای پنجم را بر عهده داشته است و سابقه عضویت در دوره گذشته شورا را نیز در کارنامه دارد. 

انتخاب هیئت رئیسه مهم ترین دستور هفته های آتی شورای شهر رشت خواهد بود.

  • منبع خبر : حرف تازه