جزئیات ۶ پروژه عمرانی بزرگ در رشت ؛

بازگشایی خیابانهای شهر رشت

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در ادامه سلسله جلسات بررسی روند اجرای ۶ پروژه عمرانی بزرگ شهر در چهارمین جلسه به بازگشایی خیابانهای شهر پرداخت.

به گزارش حرف تازه، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در ادامه سلسله جلسات بررسی روند اجرای ۶ پروژه عمرانی بزرگ شهر در چهارمین جلسه که به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور ماه‌پسند معاون مالی و اقتصادی و دیگر مدیران شهرداری رشت برگزار شد، تملک اراضی و بازگشایی خیابانهای سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.

تملک اراضی واقع در خیابان سعدی به سرگل، محور بلوار امام علی (ع) و دیگر خیابانها، مانع زدایی در جهت تسریع عملیات بازگشایی از جمله مهمترین مباحث فنی بود که در این جلسه توسط شهردار رشت و دیگر مدیران به آن پرداخته شد.
اتمام فرآیند تملک اراضی و زمانبندی اجرای عملیات بازگشایی‌ها تا پایان سال از دیگر موضوعات مهمی بود که سید امیر حسین علوی شهردار رشت بر لزوم تسریع آنها تاکید ویژه داشت.