بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت از پروژه های عمرانی در دست اجرا

سرپرست شهرداری رشت امروز جمعه ضمن نظارت از پروژه های عمرانی از روکش آسفالت فلکه نیروی دریایی نیز بازدید کرد.

به گزارش حرف تازه، سرپرست شهرداری رشت امروز جمعه ضمن نظارت از پروژه های عمرانی از روکش آسفالت فلکه نیروی دریایی نیز بازدید کرد.

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت روز جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱ ضمن نظارت میدانی پروژه های دفنگاه سراوان از روکش اسفالت فلکه نیروی دریایی که توسط سازمان عمران شهرداری رشت در حال اجراست بازدید بعمل آورد.