از احداث مسیر پیاده و دوچرخه سواری تالاب حاجی آباد تا احداث میدان شهید پاینده (انتظام)

بازدید مدیران شهری لاهیجان از پروژه های عمرانی

مدیران شهری لاهیجان از پروژه های عمرانی بازدید کردند.

به گزارش حرف تازه، مدیران شهری لاهیجان از پروژه های عمرانی بازدید کردند.

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار لاهیجان از پروژه های عمرانی احداث مسیر پیاده و دوچرخه سواری تالاب حاجی آباد و احداث میدان شهید پاینده (انتظام) بازدید کردند.