بازدید علوی و صابر از روند اجرایی زیرگذر سرداران شهید لطفی با حضور شهردار رشت

حرف تازه : دکتر سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت به همراه عباس صابر رئیس کمیسیون عمران و توسعه و سید امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت از روند عملیات پایانی زیر گذر سرداران شهید لطفی بازدید کردند .                       […]

حرف تازه : دکتر سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت به همراه عباس صابر رئیس کمیسیون عمران و توسعه و سید امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت از روند عملیات پایانی زیر گذر سرداران شهید لطفی بازدید کردند .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحد ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت