بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین به روایت تصویر

گزارش تصویری بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین در ادامه قابل مشاهده است.

به گزارش حرف تازه، گزارش تصویری بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان از محله پمپ بنزین در ادامه قابل مشاهده است.