بازدید شهردار رشت از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

شهردار رشت ضمن بازدید از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با مدیریت و پرسنل آن گفت‌وگو کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، رحیم شوقی شهردار رشت در سلسله بازدیدهای خود از مناطق و سازمانهای تابعه روز پنجشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۲ از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت بازدید به عمل آورد و با مدیریت و پرسنل آن به صورت چهره به چهره به گفت‌وگو پرداخت.