بازدید شهردار رشت از روند احداث خیابان ۸ دی رشت

سید محمد احمدی شهردار رشت در بازدید از روند احداث خیابان ۸ دی رشت بر تسریع در اجرای پروژه و پیگیری اقدامات اجرایی تاکید کرد.

حرف تازه – سید محمد احمدی شهردار رشت در بازدید از روند احداث خیابان ۸ دی رشت بر تسریع در اجرای پروژه و پیگیری اقدامات اجرایی تاکید کرد.

در این بازدید نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، مهیار برنجی سرپرست منطقه یک شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران و کارشناسان شهرداری رشت حضور داشتند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در ادامه گزارش خود تصاویری از این بازدید را منتشر کرد.