بازدید سید امیرحسین علوی از خانه سالمندان و افتتاحیه پروژه های اشتغالزایی کوچک

حرف تازه – سید امیرحسین علوی از خانه سالمندان رشت و همچنین افتتاحیه برخی پروژه های اشتغالزایی کوچک بازدید کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با حضور در افتتاحیه پروژه های اشتغالزایی کوچک پیگیر روند پیشرفت و مشکلات برخی از این پروژه ها شد.  وی همچنین با حضور در خانه سالمندان رشت […]

حرف تازه – سید امیرحسین علوی از خانه سالمندان رشت و همچنین افتتاحیه برخی پروژه های اشتغالزایی کوچک بازدید کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با حضور در افتتاحیه پروژه های اشتغالزایی کوچک پیگیر روند پیشرفت و مشکلات برخی از این پروژه ها شد. 

وی همچنین با حضور در خانه سالمندان رشت به دیدار با سالمندان و پیگیری مشکلاتشان پرداخت.

گزارش های تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید: