بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورا از پروژه ایستگاه ۱۵ آتش نشانی

سرپرست شهرداری رشت بهمراه رییس کمیسیون حمل و نقل وترافیک و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی  رشت از ساختمان در حال احداث ایستگاه شماره ۱۵ شهرداری دیدن کرد.

به گزارش حرف تازه، صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ ، سرپرست شهرداری رشت بهمراه رییس کمیسیون حمل و نقل وترافیک و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی  رشت از ساختمان در حال احداث ایستگاه شماره ۱۵ شهرداری دیدن کرد.

یوسف یزدانی، سرپرست شهرداری رشت در دیدار از این ساختمان که هم اکنون در آخرین مراحل ساخت و نزدیک اتمام پروژه و رسیدن به بهره برداری است گفت : بنا داریم مراسم افتتاحیه از این مرکز آتش نشانی را در دهه فجر امسال اجرا کنیم .

ایستگاه شماره ۱۵ آتش نشانی رشت واقع در بلوار خرمشهر در مراحل پایانی ساخت و در بهمن ماه امسال قابل بهره برداری است.