بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورا از پروژه آبهای سطحی جاده تهران

سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از پروژه لوله گذاری مربوط به آبهای سطحی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش حرف تازه، صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از پروژه لوله گذاری مربوط به آبهای سطحی بازدید بعمل آوردند.

در بازدید از این پروژه که در حدفاصل میدان گیل تا باغ رضوان رشت در حال اجراست رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا و معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری نیز حضور داشتند.

یوسف یزدانی در این بازدید ضمن بررسی چگونگی روند کار و مسیر قابل اجرا تاکید داشت استاندارد سازیها و پیش‌بینی های تخصصی در پروژه رعایت شود تا از دوباره کاری و بروز مشکلات احتمالی در آینده پرهیز گردد.اعضای شورای اسلامی اظهارداشتند: اتمام این پروژه تا پایان سال جاری مورد تاکید ماست و جمع آوری آبهای سطحی در این مسیر که ورودی شهر رشت و بسیار پرتردد است باید در بازه زمانی مشخص شده به پایان برسد.