بازدید سرپرست شهرداری رشت از شهرک مهر

جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت باهمراهی سید کمیل طبائی مدیریت منطقه ۵ و حجت السلام و المسلمین صدوقی نیا امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا از محدوده شهرک مهر رشت بازدید کردند.

به گزارش حرف تازه، جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت باهمراهی سید کمیل طبائی مدیریت منطقه ۵ و حجت السلام و المسلمین صدوقی نیا امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا از محدوده شهرک مهر رشت بازدید کردند.

یزدانی در این بازدید اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حجم بالایی از کوچه های فرعی و اصلی شهرک مهر رشت روکش آسفالت خواهد شد و اصلاح روشنایی معابر در دستور کار قرارمی گیرد.