بازدید ارزیابان سازمان جهانی یونسکو از پیاده راه فرهنگی رشت و خانه هنرهای صنایع دستی

ارزیابان سازمان جهانی یونسکو به منظور بررسی امکانات و توانمندی های شهر رشت جهت ثبت در شبکه جهانی شهر های صنایع دستی از شهر رشت بازدید کردند .

به گزارش حرف تازه، روز دوشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، ارزیابان سازمان جهانی یونسکو به منظور بررسی امکانات و توانمندی های شهر رشت جهت ثبت در شبکه جهانی شهر های صنایع دستی از شهر رشت بازدید کردند .

در این بازدید که با همراهی ریاست و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت ، مدیران اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و همچنین مدیرعامل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت ( شهرداری رشت) و ساختمان صنایع دستی رشت بازدید کردند .