شنیده ها؛

بازداشت یکی از مسئولین مرتبط با حوزه مالی در ورزش و جوانان گیلان

یکی از مسئولین مرتبط با حوزه مالی در مجموعه ورزش و جوانان گیلان بازداشت شد.

حرف تازه – یکی از مسئولین مرتبط با حوزه مالی در مجموعه ورزش و جوانان گیلان بازداشت شد.

پس از آن که روز گذشته خبری مبنی بر بازداشت رئیس اداره ورزش و جوانان یکی از شهرستان های گیلان در رسانه ها منتشر شد امروز نیز خبر می رسد یکی دیگر از مدیران ورزشی گیلان بازداشت شده است.

به گزارش حرف تازه وی سابقه خزانه داری در برخی هیئت های ورزشی استان را داشته است.

به نظر می رسد بررسی پرونده های حوزه ورزش و جوانان گیلان وارد مرحله جدیدی شده است و برخورد قاطعانه با متخلفین در دستور کار قرار دارد.

خبرهای تکمیلی در آینده نزدیک منتشر می شود.