بازداشت یکی از مدیران سابق استان گیلان به دلیل تخلفات مالی

تی تی خبر (حرف تازه) : با دستور یکی از قضات نهاد بازرسی کل کشور یکی از مدیران سابق استان گیلان بازداشت شد. شنیده شده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یک شرکت سهامی زیرمجموعه شرکت های مادرتخصصی مربوط به وزارت نیرو  توسط قضات نهاد بازرسی کل کشور بازداشت شده است. وی که یکی از با سابقه ترین مدیران گیلان بوده است سال پیش […]

تی تی خبر (حرف تازه) : با دستور یکی از قضات نهاد بازرسی کل کشور یکی از مدیران سابق استان گیلان بازداشت شد.

شنیده شده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یک شرکت سهامی زیرمجموعه شرکت های مادرتخصصی مربوط به وزارت نیرو  توسط قضات نهاد بازرسی کل کشور بازداشت شده است.

وی که یکی از با سابقه ترین مدیران گیلان بوده است سال پیش مسئولیت خود را به فرد جدیدی واگذار کرد.

گفتنی است مراحل بررسی پرونده وی در حال انجام است.
گیل خبر