وی از سال ۱۳۸۲ مدیرعامل پتروشیمی رازی بود

بازداشت مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی

علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

حرف تازه – علی اکبر احمدی دشتی، مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

وی از سال ۱۳۸۲ مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی بوده و ۱۷ سال است در این مسوولیت قرار دارد.
گفته میشود تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات مدیرعامل بازداشتی این پتروشیمی است.
پتروشیمی رازی یکی از قدیمی‌ترین پتروشیمی‌های کشور است که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد و آمونیاک، اوره و اسیدسولفوریک از جمله محصولات این شرکت قدیمی پتروشیمی است.
مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد

مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد

فارس