بازداشت سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان

شنیده های غیررسمی حاکی از بازداشت سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان است.

حرف تازه –  شنیده های غیررسمی حاکی از بازداشت سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان است.

عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان درساعت ۱۵:۳۰ دقیقه ی روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ دستگیر شد.

روابط عمومی این کانون با اعلام این خبر گفته است : هویت نیروهای دستگیر کنند هنوز مشخص نیست اما لوازم شخصی وی ضبط شده است.‌

وی روز گذشته مقابل اداره کل آموزش و پرورش گیلان سخنرانی کرده بود.

بازداشت سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان

بازداشت سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان