بازداشت رئیس شورای شهر در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز بازداشت رئیس شورای شهر توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا صورت گرفت.

حرف تازه – فارس در این خصوص نوشته است: شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا بازداشت شد.

این اقدام مهم با هماهنگی مقام قضائی و پس از دستگیری چندتن از شهرداران مناطق و مدیران ارشد و میانی شهرداری تبریز طی چندروز اخیر بود.

صادق نجفی، شهردار سابق تبریز نیز چندی پیش در این راستا توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بود که با وثیقه سنگین آزاد و پرونده در مراحل رسیدگی است.

با دستگیری دبیری پرونده جاری را می توان در ادامه برملا شدن فساد در مدیریت شهری با دستگیری و محکومیت چندتن از همکاران وی در دور قبلی شورای شهر و مدیران وقت شهرداری به جرم فساد و ارتشاء دانست.

بازداشت رئیس شورای شهر در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری