پنهان شدن چهره اصلاحات پشت نقاب های دست ساز؛

این است اصلاحات ؟؟؟

بهنیا ثابت رفتار:  این چه گفتمان اصلاح طلبی است؟؟؟ این است آزادی بیان؟؟؟ این است آزادی اندیشه؟؟؟ این است زنده باد مخالف من؟؟؟ آیا این تمامیت خواهی نیست؟؟؟ اینکه شخصی مورد حمایت طیف وسیعی از یک جریان فکری باشد پذیرفتنی است و اینکه یک انتخاب برآمده از خرد جمعی باشد قابل احترام. اما اینکه آزادی اندیشه، […]

بهنیا ثابت رفتار:  این چه گفتمان اصلاح طلبی است؟؟؟

این است آزادی بیان؟؟؟

این است آزادی اندیشه؟؟؟

این است زنده باد مخالف من؟؟؟

آیا این تمامیت خواهی نیست؟؟؟

اینکه شخصی مورد حمایت طیف وسیعی از یک جریان فکری باشد پذیرفتنی است و اینکه یک انتخاب برآمده از خرد جمعی باشد قابل احترام. اما اینکه آزادی اندیشه، بیان و عمل را از اقلیت بگیریم، حداقل در چارچوب تعاریف اصلاح طلبی نمی گنجد.

این که صدای موافق کمی متفاوت را حذف کنیم در چارچوب اصلاح طلبی نمی گنجد.

و اینجاست که باید آرزو کنیم اصلاحات در گیلان از درون خود دست به اصلاحات اساسی بزند و ابتدا نگاه خود را اصلاح کند.

ما معتقدیم هدف نمی تواند وسیله را تحت هر شرایطی توجیه کند.

به راستی بزرگان و دوستان عزیز اصلاح طلب، چه چیزی را می خواهیم اصلاح کنیم وقتی هنوز تعریف صحیحی از اصلاحات نداریم و به عبارتی از اصول اولیه اصلاحات شناخت کافی پیدا نکرده ایم؟؟؟

هیچ فردی با هیچ عنوانی نمی تواند مطالبی به غیر از موضوع مهمی که عرض کردید عنوان نماید!!! این اصلاح طلبی است؟؟؟

آیا همه اصلاح طلبان محکوم به پذیرش چشم و گوش بسته تمامی تصمیمات هستند؟؟؟

با تمام احترامی که برای بزرگان اصلاحات گیلان قائلم، همچنان خودم را اصلاح طلب تر از بسیاری از آنان میدانم اما با تعاریفی از اصلاحات که کمی با تعاریف تکراری بزرگان تفاوت دارد.

نتیجه انتخابات هرچه باشد اصلاح طلب می مانم و این یعنی باز هم سعی می کنم آزاد بیندیشم، آزاد تصمیم بگیرم و تا جایی که امکان دارد به نظر جمع احترام بگذارم… چشم و گوشم را به روی حقایق نبندم… به تکثر آرا اعتقاد داشته باشم… از تجربه گذشتگان پند بگیرم اما گاهی داغ بودن شن های ساحل را با قدم زدن با پای برهنه روی آن تجربه کنم تا تفکرم مجموعه ای از لغات و عباراتی که در گوشم خوانده شده نباشد؛ هرچند که هر تجربه ای بهایی دارد و گاهی بهای آن سنگین است…