منتخب اول شورای شهر رشت با اشاره به روز ملی شوراها اظهار داشت: در فصل سوم قانون اساسی قانون گذار جایگاه ویژه ای برای نمایندگان و منتخبین مردم قائل شده است چرا که برگزاری انتخابات و حق انتخاب مردم ارکان جمهوریت نظام اسلامی میباشد.

اختصاصی حرف تازه – منتخب اول شورای شهر رشت با اشاره به روز ملی شوراها اظهار داشت: در فصل سوم قانون اساسی قانون گذار جایگاه ویژه ای برای نمایندگان و منتخبین مردم قائل شده است چرا که برگزاری انتخابات و حق انتخاب مردم ارکان جمهوریت نظام اسلامی میباشد.

دکتر رمضانپور با اشاره به تعدادی از اصول قانون اساسی، تاکید مکرر بر جایگاه انتخابات خاصه انتخابات شهر و روستا را نشانگر اهمیت ذاتی شوراها دانست و ابزار داشت شوراهای اسلامی به علت ارتباط نزدیک خود با آحاد جامعه و درکی ملموس از مشکلات موجود یکی از ارکان موثر تصمیم گیری در کشور می باشند و به نوعی این نهاد فضای لازم جهت تعامل دولت و ملت را ایجاد کرده و حلقه اتصال حاکمیت با جامعه میباشند و منتخبین مردم در پارلمان های محلی باید با درکی صحیح از جایگاه خود در راستای توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و امور سیاسی گام بردارند.

وی در ادامه با اشاره به روز کارگر و تبریک این روز به همه کارگران افزود: با توجه به جایگاه و تاثیر کارگران در سیاستهای راهبردی نظام که در سالهای اخیر بارها از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید گردیده است رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران، ایجاد امنیت شغلی با حمایت از تولید و ارائه خدمات رفاهی و درمانی همچون بیمه های درمانی این قشر را لازمه و زیرساخت پیگیری اهداف نظام در حوزه های اقتصادی دانست.

عضو شورای شهر رشت ادامه داد: تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی، استقلال اقتصادی و رونق تولید مستلزم برنامه محوری در زمینه تولید و در راس آن وضعیت کارگری و کارفرمایی میباشد لیکن متاسفانه در سالهای اخیر شاهد این موضوع هستیم که عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و قوانین خصوصی سازی باعث ایراد لطماتی سخت بر پیکره تولید کشور گردیده است و به اتفاقاتی ناگوار همچون تعطیلی کارخانجات و حتی بذخی از صنایع انجامیده است.

دکتر رمضانپور اظهار داشت: در شرایط اقتصادی موجود و معضلی بزرگ به عنوان اشتغال که دربرگیری روزافزون آن در قالب یک بحران جدی، باعث نگرانی مسئولین دلسوز نظام گردیده است حمایت و حفظ صنایع و ارتقا تولیدات داخلی جزو موضوعات حساسِ روز تلقی می شود.وی با اشاره به کارخانه هایی همچون الکتریک، صنایع پوشش و نخ تاز که در روزگار نه چندان دور باعث رونق اقتصاد و اشتغال در استان گیلان بودند ولی امروز جز چند ساختمان متروکه اثری از آنها وجود ندارد خواستار توجه و پیگیری جدی همه مسئولین در این خصوص گردید.

منتخب اول شورای شهر در خصوص فرارسیدن روز معلم این قشر فرهیخته و صبور را متولی اصلی فرهنگ عمومی جامعه دانست و از زحمات همه معلمین تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان این مطلب که باید در جایگاه معلم به عنوان اصلی ترین مولفه پیشرفت جامعه تجدید نظر کرد افزود ارتقا سطح معیشت معلمین باید تبدیل به محوری ترین موضوع در وزارت آموزش و پرورش گردد تا بتوان با این دیدگاه و پیگیری مطالبات بحق این عزیزان جامعه ای متخصص و فرهنگ محور داشت.