عباس صابر :

اگر مطالبات انباشته شده است، تکالیفی از سوی شهرداری به موقع انجام نشده است / یاد دورهمی افتادم

حرف تازه : عباس صابر در جلسه ۱۵۱ کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت که در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد به موضوع مطالبات شهرداری رشت پرداخت. رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه قانون تکالیفی را برای شهرداری ها تعیین کرده است گفت: شهرداری نباید در […]

حرف تازه : عباس صابر در جلسه ۱۵۱ کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت که در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد به موضوع مطالبات شهرداری رشت پرداخت.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه قانون تکالیفی را برای شهرداری ها تعیین کرده است گفت: شهرداری نباید در مقابل تکالیف خود کم کاری کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مطالبات شهرداری رشت مربوط به کمیسیون های ماده ۷۷ و ۱۰۰ است تصریح کرد: طبق قانون شهرداری می تواند این مطالبات را ظرف مدت زمان مشخص وصول کند.

صابر در ادامه توضیح داد: در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند پس از زمان مشخص اعمال تبصره کند و نسبت به تخریب اموال اقدام کند و در خصوص کمیسیون ماده ۷۷ می تواند از طریق اجراییه از اموال مطالبات خود را دریافت کند.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه با اشاره به لیست بدهکاران شهرداری رشت که بر اساس حروف اول اسم و فامیل منتشر شده است خاطرنشان کرد: از ” ش د ا ر ” گفتن چیزی متوجه نشدم و به یاد برنامه دورهمی افتادم. 

وی با تاکید بر اینکه شهرداری و شورا تکالیف قانونی دارند در ادامه گفت: با افکار عمومی بازی نکنیم. اگر مطالبات انباشته شده است در حوزه های مختلف تکالیفی در چارچوب قانون و در زمان مناسب انجام نشده است و به موقع پیگیری نشده است.

عباس صابر در خصوص مطالبات شهرداری از بخش های دولتی هم گفت: اگر تکالیف شهرداری درست انجام شده باشد بخش دولتی هم پس از ۱۸ ماه قابل وصول است.