سازمان زیباسازی شهرداری رشت برگزار می نماید؛

اولین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی

تی تی خبر (حرف تازه) : محمدباقر بشردانش از برگزاری نخستین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی خبر داد. مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری رشت در گفتگو با حرف تازه گفت : پیش از این ۴ مجسمه چوبی کتاب، کندوج، مداد و خانه شیروانی در پیاده راه علم الهدی رشت نصب شد که با استقبال خوب شهروندان همراه […]

تی تی خبر (حرف تازه) : محمدباقر بشردانش از برگزاری نخستین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی خبر داد.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری رشت در گفتگو با حرف تازه گفت : پیش از این ۴ مجسمه چوبی کتاب، کندوج، مداد و خانه شیروانی در پیاده راه علم الهدی رشت نصب شد که با استقبال خوب شهروندان همراه بود.

وی تصریح کرد : با توجه به استقبال خوب شهروندان از نصب مجسمه های چوبی در پیاده راه علم الهدی رشت، سازمان زیباسازی شهرداری رشت در نظر دارد نخستین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی را با حضور جمعی از هنرمندان رشتی برگزار نماید.

محمد باقر بشردانش افزود: نخستین کارگاه ساخت مجسمه های چوبی دهم الی بیستم تیر ماه سال جاری در کارگاه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت گفت : آثار برگزیده در نقاطی از پیاده راه فرهنگی رشت جانمایی و نصب خواهند شد.
المانهای درختی - کتاب (۴)
IMG_9906 IMG_9904 المانهای درختی - کتاب (۱) المانهای درختی - کندوج (۲)