رمضانپور تصریح کرد: زمانی که رودخانه های ما آلوده است و روزانه بیش ازهزار تن زباله در سراوان داریم و هنوز هم فاضلاب صنعتی و خانگی به رودخانه ها وارد می شوند، طبیعتا این ها می تواند برای ما از برنامه های اولویت دار باشند.

حرف تازه – احمد رمضانپور نرگسی، با اشاره به ساخت پیاده راه شهرداری رشت اظهارکرد: من اصل نیاز به پیاده راه سازی را رد نمی کنم و واقعا از کارگردانان و اجرا کنندگان آن تقدیر و تشکر می نمایم.

منتخب اول مردم رشت در شورا افزود: اگرامروز به هر کجای دنیا بروید، در مراکز شهرهایِ بزرگِ دنیای غرب و شرق، پیاده راهی دارند که مردم از آنها استفاده می کنند و ماشین ها در آن محوطه، حق عبور و مرور ندارند.

عضو شورای اسلامی رشت با بیان اینکه احداث پیاده راه در آن زمان جای حرف دارد، چون که ما باید نیازمندی هایِ شهری را اولویت بندی می کردیم، گفت: باید براساسِ اولویت بندی می دیدیم که پیاده راه در کجا قرار بگیرد.

رمضانپوربا اعلام اینکه پیاده راه جز اولویت ها برای شهر رشت نبود، تصریح کرد: زمانی که رودخانه های ما آلوده است و روزانه بیش ازهزار تن زباله در سراوان داریم و هنوز هم فاضلاب صنعتی و خانگی به رودخانه ها وارد می شوند، طبیعتا این ها می تواند برای ما از برنامه های اولویت دار باشند.

وی با بیان اینکه در اول انقلاب و در زمان شهید انصاری تنها استاندار شهید کشور، طرحی تحت عنوان کمربندی اجرا کردند، افزود: هنوز این کمربندی کامل نشده و در سه راه فرزانه ی سابق، همچنان نیمه کاره رها شده است.

عضو شورای اسلامی شهررشت گفت: وقتی شهربزرگ شده است و جمعیت آن در روز به بیش از یک میلیون و دویست هزارنفر و درشب چیزی حدود هفتصد هزار نفر می رسد و گره های کور ترافیکی در شهرزیاد است، قطعا ضرورت دارد که ما یک کمربندی دوم و یک لاین دوم را به وجود می آوردیم یا ساخت بلوارهای حداقل نود متری ازمسکن مهر به میدانِ گیل و از میدانِ گیل به یخسازی واقعا برای حل مسائل ترافیکی ماشین های سنگین ضرورت دارد.

رمضانپور به کنده کاری های بی حساب و کتابی که در طول این مدت در شهررشت بدونِ مدیریت انجام شده اشاره و خاطرنشان کرد: سال ها بحث وام بانک جهانی را به عنوان حفاری های فاضلاب داشتیم که هنوز من به عنوان عضو شورای شهر واقعا مانده ام که ببینم چه دردی از مردم را دوا کرده است؟

وی با اشاره به هزینه هایی که ازجیب مردم شده و صبر و تحملی که مردم در کنده کاری ها نشان دادند، افزود: هیچ کدام به نتیجه نرسیده و امروز رها شده است و مطمئنا باید جناب استاندار، یک گروه ویژه ای را قراردهد تا بررسی کند که واقعا چقدرهزینه ودرمقابل این هزینه چه اقداماتی شده است و چه مشکلی از مشکلات شهر در این رابطه حل شده است؟ و کسی یک گزارش درست و حسابی در این رابطه ارائه نمی دهد.

عضوشورای اسلامی رشت گفت: وقتی این اولویت ها وجود دارد، پیاده راه کاراولویت داری نبود و از طرفی معمولا در دنیا وقتی می خواهند کاری را انجام دهند، حواشی آن را می بینند، ولی ما آمدیم، پیاده راه درست کردیم که ۸ خیابان به این ۴ خیابان اصلی وصل می شد و امروز شاهد بار ترافیکی زیادی هستیم و۴ خیابان اصلی را که به مرکز شهرمی آمد، همه را متوقف کردیم و جلوی آن را گرفتیم و اجازه ندادیم مردم در این قضیه ورود کنند که این از معایب این طرح است.

رمضانپوربا بیان اینکه ما قشر بزرگی به عنوان بازاریان در این مجموعه داریم، عنوان کرد: مردم چندین بار پیاده روی و اعتراض خود را اعلام کردند و حرکت مسالمت آمیزی انجام دادند و دوستان ورود کرده و قول هایی دادند که البته ما هم در شورا این مسائل را بیان کردیم و به شهردارِ وقت اجازه دادیم که برای حلِ این معضل مشاور بگیرند تا حل شود که البته همچنان ما دنبال این کار هستیم.

وی با اشاره به اینکه با رفتنِ آقای نصرتی، بسیاری از کارها از جمله این کار زمین ماند وامیدوارم با انتخاب شهردار جدید، خیلی ازاین موارد برطرف شود، افزود: به نظرم اینکه آقای کوچکی نژاد نامه ای در همین خصوص به آقای استاندار نوشته و خواستارشده که ایشان نیز در این رابطه ورود کند، ایرادی ندارد.

عضوشورای اسلامی رشت اعلام کرد: استاندار، نماینده ی عالی دولت هستند و مدیریت شهری باید با همه کسانی که در شهر مسئولیت دارند و با قوای سه گانه و گروه های ذی نفوذ، این ارتباطات را داشته باشند که بتوانند معضلات مدیریت شهری را حل کنند.

رمضانپوربا بیان اینکه شورای شهر مصوبه دارد و این گفته آقای کوچکی نژاد درست نیست که در خفا این تصمیم گرفته شده است، گفت: حتما ایشان اطلاعِ دقیق ندارند، زیرا شهردار، بدون مصوبه نمی تواند عمل کند اما به هرحال در ردیف بودجه می آیند و یک قرارداد می بندند، ولی سندهایی که روی میز شهردار قرار دارد، یک معادله ی پیچیده تر از این است که محل اشکال است.

  • منبع خبر : رویداد گیلان