انتقاد هادی رمضانی از کمبود نیروهای حجمی شهرداری رشت | نارضایتی هایی در بین نیروها و مردم ایجاد شده است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱۵ نفر به عنوان نیروی حجمی در حوزه پسماند مشغول کارند و تقریبا از سال ۹۵ تعداد این نیروها ثابت مانده است، افزود: با وجود افزایش معابر و خیابان ها، به دلیل کمبود نیروهای حجمی، نارضایتی هایی در بین نیروها با افزایش حجم کار به وجود آمده و از سوی دیگر کاستی هایی در نقاط مختلف شهر در بحث رفت و روب دیده می شود.

به گزارش حرف تازه، هادی رمضانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق که صبح دیروز در شورا برگزار شد با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری رشت بیان داشت: در بحث هزینه های جاری موضوعات و سوالاتی مطرح شد که مقرر شد با حضور مدیران مربوطه این موارد مطرح شود.
انتقاد هادی رمضانی از کمبود نیروهای حجمی شهرداری رشت
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱۵ نفر به عنوان نیروی حجمی در حوزه پسماند مشغول کارند و تقریبا از سال ۹۵ تعداد این نیروها ثابت مانده است، افزود: با وجود افزایش معابر و خیابان ها، به دلیل کمبود نیروهای حجمی، نارضایتی هایی در بین نیروها با افزایش حجم کار به وجود آمده و از سوی دیگر کاستی هایی در نقاط مختلف شهر در بحث رفت و روب دیده می شود.
هادی رمضانی در ادامه تصریح کرد: در حوزه فضای سبز نیز همین مشکلات وجود دارد. اهم مشکلات ما، نیروهای شرکتی رفت و روب در مناطق پنجگانه و فضای سبز و پلیس ساختمانی است. اینها موضوعات و سوالاتی است که وجود دارد و هنوز پاسخ مناسبی نگرفته ایم.