تی تی خبر (حرف تازه) : محمدباقر بشردانش از نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر رشت شدیدا انتقاد کرد. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت  با بیان اینکه برابر مصوبات شورای اسلامی و تصمیمات شهرداری رشت تنها مرجع واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر سازمان زیبا سازی است گفت: از این پس برای […]

تی تی خبر (حرف تازه) : محمدباقر بشردانش از نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر رشت شدیدا انتقاد کرد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت  با بیان اینکه برابر مصوبات شورای اسلامی و تصمیمات شهرداری رشت تنها مرجع واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر سازمان زیبا سازی است گفت: از این پس برای اماکنی که بدون اخذ مجوز لازم از سوی سازمان زیباسازی اقدام به تبلیغات محیطی غیر مجاز نمایند ضمن لحاظ جرایم عوارضی ارزش منطقه ای، از طریق مجاری قانونی علیه آنها اقامه دعوا خواهد شد.

در ادامه تصویری از نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز و اقدام سازمان زیباسازی را مشاهده می نمایید :

بیلبورد غیر مجاز