حواشی انتخابات شورای شهر رشت همچنان ادامه دارد

انتظار مردم از نمایندگان و دستگاه های نظارتی برای بازشماری آرا در رشت

حواشی انتخابات شورای اسلامی شهر رشت همچنان ادامه دارد و تعداد قابل توجهی از کاندیداها و هوادارانشان به نتایج اعلام شده اعتراض دارند. این در حالی است که معترضین، اعتراض خود را در چارچوب قانون بیان کرده اند و انتظار مردم از نمایندگان و دستگاه های نظارتی برای بازشماری آرا در رشت در جهت رفع ابهامات موجود و پایان دادن به این حواشی انتظاری به حق است.

اختصاصی حرف تازه – حواشی انتخابات شورای اسلامی شهر رشت همچنان ادامه دارد و تعداد قابل توجهی از کاندیداها و هوادارانشان به نتایج اعلام شده اعتراض دارند. این در حالی است که معترضین، اعتراض خود را در چارچوب قانون بیان کرده اند و انتظار مردم از نمایندگان و دستگاه های نظارتی برای بازشماری آرا در رشت در جهت رفع ابهامات موجود و پایان دادن به این حواشی انتظاری به حق است.
اما در شرایطی که نتایج اعلام شده اعتراضات و نارضایتی های گسترده ای را به همراه داشته است تا این لحظه خبری از بازشماری آرا نبوده است و گفته می شود با بازشماری صندوق شهرداری رشت که نتایج تجمیعی بازشماری همان یک صندوق نیز در مقابل نماینده کاندیداها نبوده است نتایج تمامی صندوق ها از سوی علی فتح اللهی فرماندار رشت مورد تایید قرار گرفته است.
اکنون با توجه به شائبه های موجود و ابهاماتی که در زمینه شمارش آرا به شیوه جدید و همچنین اعتراضات به خرید و فروش آرا وجود دارد از دستگاه های نظارتی و امنیتی، استاندار گیلان، نمایندگان و هیئت نظارت گیلان و سایر مراجع مرتبط انتظار داریم دستور بازشماری آرا را در ۲۰ الی ۳۰ صندوق صادر نمایند و چنانچه تفاوت معناداری در نتایج مشاهده کردند دستور بازشماری تمامی صندوق ها و چنانچه نتایج مطابقت داشت دستور تایید انتخابات را صادر نمایند.
سوالی که وجود دارد این است که اگر از نگاه فرماندار رشت ابهامی وجود ندارد و نتایج کاملا قابل اطمینان است و مطابقت دارد چرا در مقابل بازشماری صندوق ها مقاومت می کند تا تایید زودهنگام انتخابات توسط او با واکنش جبار کوچکی نژاد نماینده با سابقه رشت در مجلس و عضو هیئت نظارت گیلان نیز همراه باشد؟ آیا بهتر نیست این اطمینان خاطر از صحت نتایج با بازشماری آرا به تمامی جامعه منتقل شود؟
شایان ذکر است نتایج بازشماری آرا در برخی شهرهای کشور منجر به تغییر نتایج نهایی شده است. اما تمامی کاندیداها و هوادارانشان باید در نظر داشته باشند که تصمیم نهایی مراجع نظارتی هرچه باشد مورد پذیرش قرار گیرد و از خدشه دار نمودن کلیت انتخابات به دلیل بروز برخی تخلفات پرهیز نمایند.
انتظار مردم از نمایندگان و دستگاه های نظارتی برای بازشماری آرا در رشت

انتظار مردم از نمایندگان و دستگاه های نظارتی برای بازشماری آرا در رشت