انتصاب سرپرست سازمان عمران شهرداری رشت | نگاهی به سایر انتصابات

رحیم شوقی شهردار رشت امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ احکام جدیدی را در حوزه‌های مختلف شهری صادر کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، رحیم شوقی شهردار رشت امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ احکام جدیدی را در حوزه‌های مختلف شهری صادر کرد.

انتصاب سرپرست سازمان عمران شهرداری رشت

بر این اساس و با حکم شهردار رشت امید اکبری به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت معرفی شد.

همچنین طی احکامی از سوی شهردار رشت، لاله طالبی به عنوان سرپرست معاونت سیما و منظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سیاوش ثقفی سرپرست معاونت فنی و اجرای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و هاتف غفاری به عنوان سرپرست معاونت عمرانی منطقه سه شهرداری رشت معرفی شد.