انتصاب دوباره شهرام غنی زاده در شهرداری تالش

استاندار گیلان طی حکمی شهرام غنی زاده  را به سمت شهردار جدید شهر تالش منصوب کرد تا انتصاب دوباره شهرام غنی زاده در شهرداری تالش رقم بخورد.

حرف تازه – استاندار گیلان طی حکمی شهرام غنی زاده  را به سمت شهردار جدید شهر تالش منصوب کرد تا انتصاب دوباره شهرام غنی زاده در شهرداری تالش رقم بخورد.

در این حکم آمده است؛

جناب آقای شهرام غنی زاده جولندان

با سلام؛

در اجرای تبصره ۳ ذیـل بنـد ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر تالش

به سمت شهردار تالش منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و با رعایت کامـل مـوازین شرعی و مقررات قانونی در جهت تحقـق

اهـداف و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی، گسترش مشارکت مردم در اداره امـور و توسعه و عمران

شهری، اجرای دقیق سیاست های عمومی دولت در هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولین محلی با بهره گیری

و استفاده بهینه از همه ظرفیت ها، خدمت رسانی به مردم عزیز، حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت

رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی و ساماندهی جامعه شهری موفق و مؤید باشید.

توفیق جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت های محوله از پروردگار متعال مسئلت دارم.

ارسلان زارع

غنی زاده که در شورای پنجم هم سابقه شهرداری این شهر را داشت،  مرداد ماه امسال هم  با ۵ رای شورای ششم به عنوان شهردار انتخاب شد.