انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی | مدیر شهرسازی و معماری، مدیر بازرگانی و رییس اداره گردشگری منصوب شدند

حامد میرزا طبیب لاهیجی به عنوان مدیر شهرسازی و معماری و سعید زاهدی فرد به عنوان مدیر بازرگانی و حسین پورعسکر پرست به عنوان رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی منصوب شدند.

به گزارش حرف تازه، اکبر نیازی سرپرست سازمان طی احکامی جداگانه «مدیر شهرسازی و معماری»، «مدیر بازرگانی» و «رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی »منطقه آزاد انزلی را منصوب کرد.

انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی

بر این اساس حامد میرزا طبیب لاهیجی به عنوان مدیر شهرسازی و معماری و سعید زاهدی فرد به عنوان مدیر بازرگانی و حسین پورعسکر پرست به عنوان رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی منصوب شدند.

براساس گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اهمیت به نیروی انسانی متخصص در بدنه کارشناسی از نکات قایل توجه در احکام صادر شده جدید بوده و هر سه نفر از نیروهای سازمانی بوده که در حوزه تخصصی خود فعالیت داشتند.