انتخاب اعضای هیئت مدیره کارخانه کود آلی گیلان | تاکید سرپرست شهرداری رشت بر تسریع پروژه ها

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده کارخانه کود آلی گیلان که با انتخاب اعضای هیئت مدیره همراه شد بر لزوم بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌های توسعه‌ای و اورهال کود آلی تاکید کرد.

به گزارش حرف تازه، شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده کارخانه کود آلی گیلان با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت، مریم گل احضار مدیر منطقه چهار، سعید بشری مدیرعامل کارخانه کود آلی، اعضای هیئت مدیره و سهامداران این مجموعه برگزار شد.

 در این جلسه اعضای هیئت مدیره کارخانه کود آلی گیلان انتخاب شدند و عملکرد یک سالانه این مجتمع نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 همچنین سرپرست شهرداری رشت بر تداوم برگزاری این جلسات به منظور رفع مشکلات و بهره‌برداری هرچه سریع تر از پروژه‌های توسعه‌ای و اورهال این مجموعه تاکید کرد.