امیرآبادی سکته کرد

امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سکته کرد و در بیمارستان بستری شد. 

حرف تازه – امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سکته کرد و در بیمارستان بستری شد.

برخی خبرگزاری ها از بستری شدن احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس به دلیل سکته قلبی خبر داده اند.
خبر های تکمیلی در این راستا در آینده منتشر خواهد شد.
تصویری از امیرآبادی در بیمارستان را مشاهده می کنید:
امیرآبادی سکته کرد

امیرآبادی سکته کرد