امضای رضا رسولی در بین امضاهای تجمع کنندگان مخالف تن زاده

حرف تازه – صبح امروز جمعی از هواداران سپیدرود در اعتراض به وضعیت باشگاه تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت این باشگاه ریشه دار و برکناری تن زاده شدند. در حاشیه این تجمع امضاهایی پای یک برگه جمع آوری شد و جالب آن که در بین امضا کنندگان نام رضا رسولی نیز دیده می شود. […]

حرف تازه – صبح امروز جمعی از هواداران سپیدرود در اعتراض به وضعیت باشگاه تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت این باشگاه ریشه دار و برکناری تن زاده شدند.

در حاشیه این تجمع امضاهایی پای یک برگه جمع آوری شد و جالب آن که در بین امضا کنندگان نام رضا رسولی نیز دیده می شود.

هنوز این امضا از سوی رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت به طور رسمی تایید نشده است.

هرچند رضا رسولی از چهره های فوتبالی شورا به شمار می رود و حتی در صورت تایید چندان تعجب برانگیز نخواهد بود و قطعا این امضا در جهت همراهی این عضو شورا با خواسته جمعی از هواداران بوده و به هیچ وجه قصد جوسازی علیه مالک باشگاه سپیدرود و اهداف دیگر وجود نداشته است.