محمدباقر بشردانش از نصب هشتمین مجسمه سازمان زیباسازی در پیاده راه رشت خبر داد؛

پیرمرد و دوچرخه در پیاده راه

حرف تازه – مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از نصب هشتمین مجسمه این سازمان در پیاده راه فرهنگی در سال ۹۵ خبر داد. محمدباقر بشردانش با اعلام این خبر گفت: المان “پیرمرد و دوچرخه” هشتمین مجسمه فرهنگی نصب شده در پیاده راه رشت است. وی افزود: پیش از این هفت مجسمه در سال ۹۵ توسط سازمان زیباسازی […]

حرف تازه – مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از نصب هشتمین مجسمه این سازمان در پیاده راه فرهنگی در سال ۹۵ خبر داد.

محمدباقر بشردانش با اعلام این خبر گفت: المان “پیرمرد و دوچرخه” هشتمین مجسمه فرهنگی نصب شده در پیاده راه رشت است.

وی افزود: پیش از این هفت مجسمه در سال ۹۵ توسط سازمان زیباسازی شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی نصب شده است.

گفتنی است مجسمه ها و المان های نصب شده توسط این سازمان مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است و همه روزه شاهد گرفتن عکس های یادگاری شهروندان رشت با این مجسمه ها و المان ها هستیم.

در ادامه تصاویر مربوط به مجسمه “پیرمرد و دوچرخه” و همچنین برخی دیگر از مجسمه های نصب شده در پیاده راه را مشاهده می کنید.