رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش 20 درصدی حقوق ها در بودجه 98 خبر داد.

حرف تازه – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در بودجه ۹۸ خبر داد.

محمد باقر نوبخت با اشاره به تحریم ها و مشکلات معیشتی مردم در خصوص بودجه ۹۸ اظهار داشت: یکی از ویژگی های این بودجه که در شرایط تحریم است مساله توجه به معیشت مردم به ویژه کارکنان دولت است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: باید حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه تا اینجا بر اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق عمل خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم همه برنامه ها را ضد تحریم کنیم.

  • منبع خبر : حرف تازه