افزایش تاریخی قیمت سکه و طلا / خبری از کشیدن ترمز قیمت ها نیست

نرخ سکه و طلا در بازار رشت از سوی این اتحادیه اعلام شد.  افزایش تاریخی قیمت سکه و طلا ادامه دارد و گویا قرار نیست ترمز قیمت ها کشیده شود. رکورد شکنی در بازار سکه و طلا ادامه دارد.

حرف تازه – نرخ سکه و طلا در بازار رشت از سوی این اتحادیه اعلام شد.  افزایش تاریخی قیمت سکه و طلا ادامه دارد و گویا قرار نیست ترمز قیمت ها کشیده شود. رکورد شکنی در بازار سکه و طلا ادامه دارد.

تمام سکه بهار آزادی۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال                 + ۸۰۰ هزار ریال           
نیم سکه بهار آزادی ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال                  + ۲۰۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال                  + ۴۰۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۷ میلیون و۳۴۰ هزار ریال              + ۱۶۰ هزار ریال


نگاهی به قیمت های روز گذشته :

رکورد شکنی قیمت سکه ادامه دارد / سکه و طلا باز هم گران شدند


افزایش تاریخی قیمت سکه و طلا

افزایش تاریخی قیمت سکه و طلا