حسین عباس نژاد خبر داد :

افتتاح اتاق مشروطه در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

حرف تازه : حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از آغاز بکار اتاق مشروطیت در اندیشگاه این سازمان در ۱۴ مرداد همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت خبر داد. وی افزود : با توجه به حضور پر رنگ گیلان و نقش تاثیر گذار علمای گیلانی در نهضت مشروطیت پرداختن به […]

حرف تازه : حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از آغاز بکار اتاق مشروطیت در اندیشگاه این سازمان در ۱۴ مرداد همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت خبر داد.

وی افزود : با توجه به حضور پر رنگ گیلان و نقش تاثیر گذار علمای گیلانی در نهضت مشروطیت پرداختن به مشروطه در گیلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان آرشیو ملی کشور  می تواند با ارائه اسناد مشروطیت یاور پژوهشگران در واکاوای بسیاری از نقاط نا مشخص نهضت مشروطیت باشد .

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از افتتاح اتاق مشروطیت در نیمه مرداد سال جاری خبر داد و افزود : با افتتاح این اتاق تلاش خواهیم نمود تا مشکلات دسترسی پژوهشگران به اطلاعات و اسناد مربوط به مشروطیت که در گنجینه آرشیو ملی گیلان وجود دارد را بر طرف نماییم.

عباس نژاد تصریح کرد : گیلانیان در تمامی نهضت های انقلابی و اسلامی حضوری چشگیر داشته اند و سازمانی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی که مرجع نگهداری و آرشیو اسناد و کتب می باشد وظیفه خود میداند تا با ارائه مکان و خدمات مناسب موانع موجود در راه تحقیق و پژوهش در خصوص زوایای گوناگون این نهضت ها را تسهیل نماید.

وی در خاتمه به برگزاری بزرگداشت نهضت مشروطه و مشروطه خواهان گیلان در کنار افتتاح اتاق مشروطه در ۱۴ مرداد ماه اشاره نمود و به حضور محققین برجسته استان و سخنرانی آنها در خصوص مشروطه در گیلان اشاره کرد.