نادر حسینی:

اعضای شورا اهتمام ویژه ای نسبت به لوایح شهرداری رشت دارند

عضو شورای اسلامی شهر رشت به وجود همدلی بین اعضای شورا و شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر اهتمام ویژه ای نسبت به مصوبات و لوایح شهرداری دارند.

به گزارش حرف تازه، نادر حسینی روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ در جلسه شورای اداری شهرداری، با خدا قوت به مدیران ستادی و اجرایی شهرداری رشت اظهار کرد: از تلاش های شهردار قدردانی می کنیم و امیدواریم این ثبات مدیریتی را در شهر رشت داشته باشیم.

وی به نظم دهی به موضوع ها در مدیریت جدید شهری اشاره کرد و افزود: در بعضی ردیف ها از لایحه بودجه سال گذشته هنوز کاری انجام نشده و می طلبد براساس برنامه های تعریف شده پیش برویم.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر جبران عقب ماندگی ها، بیان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیازمند توجه ویژه هستیم تا سرمایه گذاران را جذب کنیم.

اعضای شورا اهتمام ویژه ای نسبت به لوایح شهرداری رشت دارند

حسینی به وجود همدلی بین اعضای شورا و شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر اهتمام ویژه ای نسبت به مصوبات و لوایح شهرداری دارند.

وی، پاسخگویی مدیران شهرداری و اعضای شورا به شهروندان را حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: پاسخگویی به شهروندان باید اولویت اصلی مدیران شهرداری و شورا باشد.