مجید عزیزی عضو شورای شهر رشت عنوان کرد:

اشکالات قانونی در استیضاح شهردار رشت | من و دیگر اعضا در شورا حضور داشتیم

مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت از اشکالات قانونی در استیضاح شهردار رشت خبر داد و گفت: همانند دور قبل که استیضاح شهردار رشت اشکالاتی قانونی داشت این بار نیز این اتفاق رخ داد و هیات تطبیق فرمانداری ایراداتی گرفت.

مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با رشت آینده از اشکالات قانونی در استیضاح شهردار رشت خبر داد و گفت: همانند دور قبل که استیضاح شهردار رشت اشکالاتی قانونی داشت این بار نیز این اتفاق رخ داد و هیات تطبیق فرمانداری ایراداتی گرفت.

به گزارش حرف تازه، این عضو شورای شهر رشت نیز همچون دیگر اعضای شورا مساله غیبت چهار عضو شورا در جلسه استیضاح امروز را تکذیب کرد و گفت: چنین مساله ای صحت ندارد.

مجید عزیزی با اعلام اینکه بنده در شورا حضور داشته ام تصریح کرد: دیگر اعضا نیز حضور داشتند و این خبر که ۴ عضو حامی شهردار غیبت کرده اند اساسا کذب محض بوده است.