حاجی پور و زاهد رییس و نایب رییس سال سوم شورای شهر رشت شدند. رمضانپور باز هم رییس نشد.

اختصاصی حرف تازه – ترکیب هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر رشت مشخص شد.

بر این اساس در جلسه ظهر امروز که با دو ساعت تاخیر برگزار شد اسماعیل حاجی پور با ۱۱ رای رئیس جدید شورا و فرهام زاهد نیز با ۱۱ رای نایب رئیس جدید شورا شدند.

بدین ترتیب در سال سوم نیز احمد رمضانپور به ریاست شورای پنجم نرسید.

حامد عبدالهی با ۶ رای به عنوان خزانه دار انتخاب شد. شیرزاد و علیپور نیز با ۹ و ۱۱ رای منشی های اول و دوم شورا شدند.

حجت جذب با ۶ رای سخنگوی شورا شد و بهراد ذاکری دیگر رقیب این مسئولیت ۴ رای کسب کرد.